Expandable billboard banneri spadaju u interaktivne formate oglasa. Premium pozicija u zaglavlju stranice garantuje veliku vidljivost a interakcija omogućava veći angažman od strane posjetilaca. Čest primjer upotrebe ovog formata srećemo kod isporuke video i zvučnih oglasa koji se aktiviraju prelaskom ili klikom miša na površinu oglasa.

Naslovna, nekretnine i vozila

Expandable bilboard CPM
980×100 px -> 980x250px 10,00 KM

Artikli

Expandable bilboard CPM
980×100 px -> 980x250px 8,00 KM

Kategorija i pretrage (Rotacija)

Expandable bilboard CPM
980×100 px -> 980x250px 8,00 KM

Napomene

Količinski popusti (CPM) – (cost per mile) cijena po hiljadu prikaza/emailova
100.001 – 300.000 20%
300.001 – 400.000 25%
400.001 – 500.000 35%
500.001 – 1.000.000 40%
Preko 1.000.000 45%
Količinski popusti (CPD)  – (cost per day) cijena po danu zakupa
7 – 14 dana 5%
15 – 29 dana 10%
30 – 59 dana 15%
60+ dana 20%

Rich media Doplata
Video 30%
Audio 30%
Expandable 30%
Expandable (video) 50%

Opšti popusti
Roadblock 30%
Avansni popust 5%

U navedene cijene nije uračunat PDV.
Ovjerena i potpisana narudžbenica uslovna je kao potvrda naručene display oglasne kampanje.