Ekskluziv banner je fiksna premium pozicija na naslovnoj stranici desktop verzije. Format bannera je usklađen sa njegovom okolinom a činjenica da su fiksno postavljeni na zakupljenim pozicijama garantuje visoku vidljivost oglasa. Fiksne pozicije se zakupljuju na dnevnoj bazi i u trajanju od 24h. Posebne popuste odobravamo na periode zakupa od nekoliko mjeseci ili godinu dana.

Naslovna (Fiksni)

Ekskluziv CPD
365×100 px 150 KM

Napomene

Količinski popusti (CPM) – (cost per mile) cijena po hiljadu prikaza/emailova
100.001 – 300.000 20%
300.001 – 400.000 25%
400.001 – 500.000 35%
500.001 – 1.000.000 40%
Preko 1.000.000 45%
Količinski popusti (CPD)  – (cost per day) cijena po danu zakupa
7 – 14 dana 5%
15 – 29 dana 10%
30 – 59 dana 15%
60+ dana 20%

Rich media Doplata
Video 30%
Audio 30%
Expandable 30%
Expandable (video) 50%

Opšti popusti
Roadblock 30%
Avansni popust 5%

U navedene cijene nije uračunat PDV.
Ovjerena i potpisana narudžbenica uslovna je kao potvrda naručene display oglasne kampanje.